Kommentar frå Hjartdal

Spørsmålstegn

Spørsmålstegn

.

Vedr. fjellandbruket i Telemark.
Vil takke for julehelsing.
Eg får ca 30 000 kr i setertilskot i året.
Eg er på setra i 6 - 8 veker om sommaren.
Pengane blir brukt til å gjera drifta på setra mi enklare.
Eg sett pris på dette, og håpar at det fortsatt blir bevilga tilskott til seterdrift.