Kommentar fra Gol

Spørsmålstegn

Spørsmålstegn

.

Takk for julekort i posten, med oppfordring til innspill.

Min mening er at disse midler til fjellandbruk, og stort sett alle tilskudd i landbruket, bør gå til de som aktivt driver med dyr og som driver aktivt med bruk av sine gårder. Det er mange som får tilskudd til areal som faktisk ligger brakk, eller som er dårlig utnyttet. Det burde også være tilsyn slik at de som søker om tilskudd faktisk er de som driver jorden, og ikke sitter som passive eiere og leier bort jorden.
For å drive mer effektivt er bønder ofte avhengig av å leie jord, og da kan det bli uklart hvem som søker tilskudd etc.

Men mer spesifikt på fjellandbruk: STØTT DE SOM DRIVER MED SAUER (og geit) (det er jo en særs viktig del av fjellandbruket i vårt fylke) - og støtt disse både i forhold til deres aktivitet på fjellet og også som helårsbønder! Det er (primært) sauebøndene som holder liv i fjellet og som bidrar til at kulturlandskapet opprettholdes.

HELT KONKRET: Sporing av sau på fjellbeite - dette ville bidra til dyrevelferd, mer effektivitet i tilsyn og sanking - Her er det to ting som vi trenger hjelp til: MOBILDEKNING... det er for dårlig mobildekning i visse områder for å få full nytte av radiobjeller. Det andre er kostnad både på innkjøp og drift av bjeller (årlig abonnement og batterier). Håper dette gir et konkret innspill til noe som ville hjelpe vårt arbeid som fjellbønder.