Kommentar 2 fra Hjartdal

Spørsmålstegn

Spørsmålstegn

.

Ad julekort og invitasjon til innspill om bruk av 2 mill. spesielt i fjellandbruket.
Takk for det, det er flott at den enkelte bonde kan gi innspill direkte.
Referat fra november var også interessant og fint at er tilgjengelig slik.
Landbrukets hovedproblem er lønnsomhet. Derfor bør vi fokusere på uutnyttet ressurs.

Mitt forslag er at man kanaliserer mest mulig av beløpet til aktivt beitebruk i utmark.
Alle dyreslag.
Alle produksjoner.

Problemet i næringa er lønnsomhet generelt og utmarksbeite er en forsømt ressurs som tatt i bruk vil frigi fôrressurser i bygda og dempe kraftfôrbehov.
Fokus på utmaksbeite gir også viktige sidevirkninger for turisme. Særlig viktig for gjengroingsproblematikk og befolkningen utenfor næringens aksept for offentlig støtte. Det siste kan vi ikke regne med i særlig omfang ved etableringsstøtte til bygninger etc. Er det lønnsomhet i prosjektet får også bønder lån i banken.
Dette med et satsingsområde gir også lettere tilgang/oversikt for brukeren og billigere administrasjon for stat/kommune.