Organisering

Her kommer det mer informasjon om organiseringen av prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud.

Fylkesmannen i Telemark har sekretariatsfunksjonen,

Det er nedsatt en egen styringsgruppe som tildeler midler.