Verdiene av seterdrift i fjellområdene

Foto: Anne Guro Hommo

Anne Guro Hommo fra Øyfjell i Vinje, er student ved Universitetet i Oslo og har skrevet en oppgave om verdiene ved setring. Oppgaven er basert på dybde-intervjuer.

Seterdriften i fjellområdene videreføres ofte av generasjon etter generasjon. Hva motiverer bøndene til å ta med dyra på setra og ikke ha dem på gården gjennom sommeren? Særlig pekes det på dyrevelferd og ekstra beiteressurser i fjellbeitene, den gang som nå. At det også gir effekter både til reiselivet og opplevelseskvalitetene i et åpent og artsrikt kulturlandskap, er andre viktige effekter.

Masterstudent og Vinjeværing Anne Guro Hommo har denne våren avlagt sin Master i "Teknologi, Innovasjon og kunnskap" ved Universitetet i Oslo. Rapporten "Verdirapport av seterlivet i Fjellandbruket" er en del av arbeidet hennes og gjennom intervjuer gir det et blikk på verdiene av seterlivet. Se rapporten vedlagt i høyre meny for mer informasjon.