Utlysing av fylkeskommunale midler til fjellsatsingen for 2016 - Ungdom og entreprenørskap i fjellområdene

Gjenreising av støl.

Gjenreising av støl.

Foto: Anne Aasmundsen / Fylkesmannen i Telemark

Oppland fylkeskommune lyser ut 10 mill. kroner i prosjektmidler til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene i Midt- og Sør-Norge på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I år står ungdom og entreprenørskap i sentrum. Søknadsfristen er 10. april og søknadene skal behandles før sommeren.

I 2013 var temaet for satsingen "Fjellmat", i 2014 og 2015 var temaet "Fjellet som fritidsarena". Organisasjoner, lag, foreninger, kommuner osv. kan søke om midlene. Enkeltpersoner eller enkeltforetak er ikke målgruppe for disse midlene. En prioriterer større, regionale prosjekter med langsiktige perspektiver. Prosjektsøknadene kan ha stor spennvidde, fra tradisjonelle fjellnæringer til nye og innovative næringer.

Søknader sendes elektronisk gjennom Regionalforvaltning.
Se vedlegg og lenker i menyen til høyre for mer informasjon.

Fylkesmannen i Telemark og Buskerud disponerer midler til fjellandbruket, 2 mill. kr i 2016. Våre midler er prioritert til enkeltforetak og satsinger innen landbrukssektoren. Disse to pottene med midler kan derfor utfylle hverandre i enkelte sammenhenger. Vår søknadsfrist for midler til fjellandbruket er 1. april, og søknader sendes på eget skjema via den kommunale landruksforvaltningen.