Styringsgruppe for fjellandbruket er nå utnevnt

Arbeidet med satsinga på fjellandbruket går stadig framover. Nå er sammensetning og utnevning av styringsgruppa på plass.

I møtet på Lampeland i november 2013, ble det enighet om å etablere ei styringsgruppe med medlemmer fra de lokale landbruksorganisasjonene, den kommunale landbruksforvaltninga og ordførere i fjellkommunene. Vi har fått forslag på faste styremedlemmer og varamedlemmer fra alle aktørene som sammen skal danne styringsgruppa. I samarbeidsmøte mellom Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud 26. februar, ble følgende sammensetting av styret vedtatt:

Fylke

Navn styrerepresentant

Navn vararepresentant

Representerer

Buskerud

Ivar Brevik

 

Ordfører Ål

Buskerud

 

Eli Hovd Prestegarden

Ordfører Nore-Uvdal

Buskerud

Marit Torsrud Nerol

 

Jordbruksforvalter Ål

Buskerud

 

Håvrd Holeplass

Jordbruksforvalter Hol

Buskerud

Nils Undebakke

 

Buskerud Bondelag

Buskerud

 

Håkon Haug Laa

Buskerud Bondelag

Buskerud

Torgny Moen

 

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Buskerud

 

Einar Grimelid

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Buskerud

Astrid Aass

 

Fylkesmannen i Buskerud

Buskerud

 

Hanne Wendt

Fylkesmannen i Buskerud

Telemark

Sven Tore Løkslid

 

Ordfører Hjartdal

Telemark

 

Steinar Bergsland

Ordfører Tinn

Telemark

Thor Christiansen

 

Jordbrukssjef Vinje

Telemark

 

Elin Skålid

Jordbrukssjef Fyresdal

Telemark

Tone Edland

 

Telemark Bondelag

Telemark

 

Olav Tho

Telemark Bondelag

Telemark

Svein Bakka

 

Telemark Bonde- og Småbrukarlag

Telemark

 

Barbro Stordalen

Telemark Bonde- og Småbrukarlag

Telemark

Helge Nymoen

 

Fylkesmannen i Telemark

Telemark

 

Marita Bruun

Fylkesmannen i Telemark

 

Styret skal samles 27. mars på Lampeland. Da skal styret selv utnevne en leder. Styret skal videre gjennomgå utkast til retningslinjer for bruk av midlene til fjellandbruket. Fylkesmennene i Telemark og Buskerud har utarbeidet et utkast, men det er styringsgruppa som skal bearbeide forslaget og vedta endelige retningslinjer. Deretter er det klart for utlysing av midlene med tilhørende informasjonsarbeid.