Spennende vår i fjellandbruket!

Styringsgruppa er nå konstituert, og leder og nestleder ble valgt 27. mars. Nils Peter Undebakke fra Buskerud Bondelag er valgt til leder og Tone Edland fra Telemark Bondelag er nestleder.

Arbeidet er allerede i gang, men våren og forsommeren vil være ei spennende tid for markedsføring og søknadsprosess for prosjektet. Det forventes god framdrift og konkrete prosjekt, så her må vi tenke nytt om det gamle og ønske gode ideer velkommen!

Følg med på hjemmesidene framover.