Søk innen fristen - Fjellandbruket kan gi muligheter!

Siste frist for innsending av søknader for tildelingsåret 2014 er 1. nov. Fjellandbruket har fått inn flere søknader og forespørsler, og vi vil gjerne se flere Fjellandbruksideer.

Er din landbruksaktivitet utadretta, kan bidra til verdiskaping og økt opplevelse i Fjellbygdene?

Se på retningslinjene, og søk råd fra ditt lokale landbrukskontor!

Husk fristen for 2014, 1. november!