Slik vil ungdommen satse i fjellet

Fra Brimi-sæter.

Fra Brimi-sæter.

Foto: Cathrine Dokken. / Brimi-sæter.

De har en gård, de er i ferd med å overta eller vurderer flere yrkesmuligheter.
Ungdommen som vil satse i Fjellandbruket er en mangfoldig gruppe som ser muligheter og potensiale i gårdens ressurser.

Torsdag 26. november var omkring 40 unge bønder samlet til fagsamling på Lampeland i Flesberg, Buskerud. Det var prosjektet Fjellandbruket som tok initiativet til fagsamlingen "Ungdom som vil satse", en inspirasjons- og nettverkssamling.

Her fikk deltakerne høre om ulike satsinger, veivalg og hele gården som ressurs. Det genuine ved fjellandbruket er bl.a knyttet til geografi, klima og tradisjoner, og det er det særmerkede ved dette som former det karakteristiske fjellandbruket.

Ungdommen vil bruke dette i mat, opplevelser og bringer tradisjoner inn i en ny tid med nye konsepter. Det er eksempler på videreforedling til ost, kjøtt og lokalmat, det er satsing på grønn omsorg i kombinasjon med gårdsdrift, det er overnatting og turisme blant mye annet.

Primærlandbruket er utgangspunktet og dyra en hovedaktør, uten en solid og bærekraftig forankring i dette vil ikke fjellandbruket kunne høste så rikt av alle muligheter. Samlingen knyttet mange unge sammen og vil følges opp med en fagtur til neste år!