Ny søknadsrunde 2016 - frist 1. april

Kvitbladtistel.

Kvitbladtistel.

Foto: Anne Aasmundsen / Fylkesmannen i Telemark

Fjellandbruket er inne i sitt siste prosjektår, og 2 millioner er fordelt til Buskerud og Telemark. Det betyr muligheter for å realisere små og store drømmer.

Fjellandbruket har siden oppstarten sett mange gode ideer, og omkring 35 tiltak har fått støtte i løpet av de to årene.

Det er i hovedsak seks tiltaksgrupper som søknadene fordeler seg på:

  1. Investering støl
  2. Investering driftsbygg - gård
  3. Investering foredling/produksjon
  4. Kunnskap/mobilisering
  5. Lokalmat/distribusjon
  6. Opplevelser/turisme.

Felles for disse er at det særmerkede ved fjellet og fjellandbruket, knyttet til naturressurser, kultur og tradisjon blir brukt på en ny måte eller inn i drifta. Tiltak som genererer opplevelser og aktivitet, og synliggjør Fjellandbruket for reiselivet prioriteres. Midlene prioriteres fortsatt direkte til næringa gjennom støtte til konkrete tiltak.

Det er altså ingen grunn til å vente - bruk kommunene i veiledning og søknadsprosess - del ideen, få innspill og råd. Fjellandbruket vil gjerne se mange søknader i 2016!

Se søknadsskjema og veiledning nedenfor.