Julekort

I disse dager får alle gårdbrukere og andre ressurspersoner bosatt i fjellkommunene i Telemark og Buskerud, julekort fra landbruksdirektørene i de to fylkene.

Julekort side 2
Det å utveksle julekort er en gammel skikk i Norge. Vi ønsker å bruke denne fine tradisjonen til å informere om satsinga på fjellandbruket på en positiv måte. I kortet forteller vi om den nye elektroniske temasida som er opprettet. Det er mulig å sende inn kommentarer og spørsmål til fjellandbrukssatsinga til kontaktpersoner.

Vi håper at julekortet kan være med på å gi positiv informasjon og engasjement til satsinga vår på fjellandbruket i Buskerud og Telemark.