Hvordan gikk søknadsåret 2014?

Foto: Aud Torild Stensrød / Fylkesmannen i Telemark

Vi har ett søknadsår bak oss. I alt kom det inn 29 søknader, og 16 av disse fikk tildelt midler til sine prosjekt i 2014.

Søknadsbunken viser at det er en stor bredde i Fjellandbruket, og at det er mange spennende nye og pågående tiltak. Felles for alle er at midlene fra Fjellandbruket har gått direkte til næringa som støtte til konkrete prosjekt. 

Særlig ser vi en satsing på stølsbuer og anlegg rundt dette. Styringsgruppa for Fjellandbruket har sett svært positivt på disse tiltakene, her skapes produkter og her formidles kultur, tradisjon i områder hvor folk og dyr ferdes. Dette bygger opp under målsettingen til Fjellandbruket om "... økt verdiskaping og næringsaktivitet i fjellområdene... øke opplevelsesverdien i landbruket og attraksjonskraften i disse fjellområdene..." Det har også blitt tildelt på andre tiltak, og felles for disse er bruken av lokale ressurser inn i en satsing som styrker aktiviteten til landbruket. Tabellen vedlagt gir en forenklet oversikt over typer søknader som fikk innvilget sin søknad.

Dessverre kunne ikke alle tiltakene prioriteres. Styringsgruppa har vedtatt at tiltak til nydyrking, innkjøp av melkekvote, innkjøp av dyr eller tiltak som i sin helhet er gjennomført ikke kan prioriteres i fjellandbrukssatsingen.