Hvilke verdier har stølsdrift for bonden, for landskapet og for reiselivet?

Geit på stølen.

Geit på stølen.

Foto: Anne Aasmundsen / Fylkesmannen i Telemark

I sin masteroppgave vil Anne Guro Hommo gjøre en verdisettingsstudie av seterdrift i Fjellandbruket. "Det jeg ønsker å finne ut med denne oppgaven er om seterdrift også kan være økonomisk lønnsomt for bonden, for nærmiljøet og eventuelt for samfunnet", sier Anne Guro.

Studenten Anne Guro Homme fra Universitetet i Oslo har kontaktet oss med tanke på et forskningsprosjekt rundt temaet landbruksbasert reiseliv. Hun har vokst opp på en geitegård 760 meter over havet og er på denne måten en del av fjellandbruket. I Telemark og Buskerud er det et aktivt miljø med mange aktive setre. Fylkesmannen ønsker å vite mer om verdien av seterdrift for binden, for nærmiljøet og i en reiselivssammenheng. Slik informasjon vil gi gode argumenter for en videre satsing på fjellandbruket.

Her har altså både hun og Fylkesmannen sammenfallende interesser. Vi er interessert i et samarbeid med henne. Fylkesmennene i begge fylkene har derfor gitt adresselister til Anne Guro Homme slik at hun kan gjennomføre forskningsprosjektet. Foretak og adresser er plukket ut fra søknader om støtte til setring (drift av enkelt og fellesseter) og fra landbruksregisteret. Vi har gitt henne tillatelse til å bruke navne- og adresselister, avgrenset til dette forskningsformålet.

Fylkesmannen oppfordrer foretak med drift av enkelt/fellesseter om å dele informasjon med Anne Guro og forskningsprosjektet hennes. Detaljerte økonomiske opplysninger om resultat fra seterdrift fra næringsoppgaven er av særlig interesse, og vi håper foretakene vil dele tallene med forskningsprosjektet. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Fylkesmennene i Telemark og Buskerud har i tre år på rad hatt en egen satsing på fjellandbruk. Med midler fra jordbruksoppgjøret 2013 er det bevilget nær 6 millioner kroner fordelt på 3 år i begge fylkene. I tillegg kan foretak i begge fylkene årlig søke støtte til seterdrift fra Regionalt mijøprogram RMP.

Geiter.

Geiter.

Foto: Anne Aasmundsen / Fylkesmannen i Telemark

Kontakt:
Bob Gottschal, fmtebgo@fylkesmannen.no, 35586270
Anne Guro Hommo - 41324162