Hva gjør vi med Fjellandbruket i Buskerud/Telemark?

Tema for møtet var: hvordan skape engasjement, aktuelle satsingsområder, tildeling av pengene, organisering og framdrift.

Oppstartmøtet om Fjellandbruket i Buskerud og Telemark 21.11.13 samla 25 representanter fra lokale landbruksorganisasjoner, ordførere og fylkesmennene i Buskerud og Telemark.   Tema for møtet var: hvordan skape engasjement, aktuelle satsingsområder, tildeling av pengene, organisering og framdrift.   Det er bevilga kr 2 mill. i 2014 til satsinga i de 14 fjellkommunene der 8 ligger i Buskerud og 6 i Telemark.

Foredrag av Gro Hommo, geitebonde fra Vinje, Ole Jakob Christensen, bonde fra Valdres og Jeremy Wilson, bonde og reiselivsvert fra Hemsedal, ga interessante og tankevekkende innspill til diskusjonen som ble innledet ved landbruksdirektørene i de to fylkene.

Etter en lengre diskusjon med mange innspill konkluderte møtet slik:

• Buskerud og Telemark samarbeider i prosjektet, tilskuddet deles ikke likt
• Det etableres et eget styre som koordinerer midlene.  Styret blir sammensatt av representanter fra:
     o Landbruksorganisasjonene lokalt
     o Fjellkommunene
     o Fylkesmennene
• Det utarbeides egne vedtekter for bruken av midler
• Satsingsområder for prosjektet:
     o «Ungdom som vil satse»
     o Beitebruk – inn og utmark
     o Kunnskap og miljø
     o Samarbeid

Referat finner du i den vertikale menyen under  "Dokument", her vil en kunne følge arbeidet med Fjellandbruket framover.