Hugs søknadsfrist 1. april 2015!

Blåveis

Blåveis

Foto: Aud Torild Stensrød / Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark (sekretariatet for Fjellandbruket) er klare til å ta imot nye søknadar om midlar til gode prosjekt i fjellandbruket. Alle søknader skal sendast via det lokale landbrukskontoret for uttale.

Rettleiing og søknadsskjema finn du under fana "Tilskuddsmidler", sjå høgre kolonne. Dette er hovudfrist for søknader i år. Det er mogleg å søke pengar til tiltak også seinare dette året dersom det er pengar att etter denne runden. Frist for dette blir gjort kjent på denne prosjektsida.

Finn rettleiing og søknadsskjema under "Tilskuddsmidler".