Går du med en idé?

Nå har du mulighet for å søke prosjektstøtte fra Fjellandbruket.

Søknadsskjema og retningslinjer ligger nå tilgjengelig. Her kan du søke fortløpende, og senest innen 1. november. Søknaden sendes til ditt lokale landbrukskontor.

Søknadsskjema med veiledning ligger i høyremenyen.

Vi ønsker alle gode prosjekt velkommen!