Fjellandbrukssatsinga 2014-2016 – oppsummering etter tre år

Satsinga har vært en suksess – skal vi tro på tilbakemeldinga fra  organisasjonene i næringa, reiselivet, søkere og kommunene.

Satsinga har bidratt til at bønder har realisert konkrete tiltak og vært en viktig støtte til arbeidet og veivalgene på fjellgårdene. Fjellandbrukssatsinga har bidratt til å ivareta fjellandskapet gjennom beiting og bruk av gårdens ressurser. Bakdelen flere peker på at satsinga har tatt tid å gjøre kjent og nå er prosjektperioden over.  Alt i alt har Fjellandbrukssatsinga støttet omkring 60 større og mindre prosjekt, og vi har sett «Ungdom som vil satse» som en viktig gruppe i Fjellandbruket.

Vedlagt (se lenke i menyen til høyra) ligger en oppsummering – i korte trekk – bak hvert tiltak ligger veivalg, langsiktig satsing og tro på egne og gårdens ressurser.

I disse dager går det ut julekort (lenke) til fjellandbruksbønder i Buskerud og Telemark.

Det vil være aktivitet rettet mot fjellandbruksbøndene også i 2017: Følg med på nettsidene.