Bli inspirert - knytt kontakter

Kalver.

Kalver.

Foto: Anne Aasmundsen / Fylkesmannen i Telemark

Satsingen "Fjellandbruket i Telemark og Buskerud" inviterer til seminar torsdag 26. november på Lampeland Hotell i Numedal. Vi ønsker å samle unge som vil satse på landbruk i fjellregionen. Ved et forestående generasjonsskifte er begge generasjoner velkomne!

Vi ønsker denne dagen å presentere næringsutøvere med satsinger og produkter som har lykkes i fjellregionen. Vi vil få høre om unike overnattingstilbud, lokalt produsert mat, støling, opplevelsestilbud m.m. Det vil også bli anledning til å diskutere, stille spørsmål og knytte kontakter. Vi håper seminaret skal bidra til å øke lysten og vise muligheter for å satse på landbruket i fjellregionen!

Det er anledning til å komme dagen før til middag og sosialt samvær før selve seminardagen. Dette passer godt for de som har lang reiseveg og/eller ønsker å bli enda bedre kjent med satsinga og andre yrkesutøvere.

Fjellandbruket sponser opphold og seminar, så deltakeravgiften er svært overkommelig, se vedlagte invitasjon.

Påmeldingsfrist er 23. oktober og denne er bindende. Kontakt ditt lokale landbrukskontor om du synes dette er interessant. Påmelding sendes via det lokale landbrukskontoret til oss.

Se vedlegget for mer informasjon.