Artikkelarkiv

Oppstartsmøte i fjellsatsinga torsdag 21. november

Telemark og Buskerud er samla gjeve kr 2 mill. til satsing på fjellandbruket i 2014. Satsinga omfattar 14 kommunar i dei to fylka. Fylkesmannen i Telemark har sekretariatsansvaret.