Artikkelarkiv

Kvitbladtistel.

Ny søknadsrunde 2016 - frist 1. april

Fjellandbruket er inne i sitt siste prosjektår, og 2 millioner er fordelt til Buskerud og Telemark. Det betyr muligheter for å realisere små og store drømmer.

Gjenreising av støl.

Utlysing av fylkeskommunale midler til fjellsatsingen for 2016 - Ungdom og entreprenørskap i fjellområdene

Oppland fylkeskommune lyser ut 10 mill. kroner i prosjektmidler til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene i Midt- og Sør-Norge på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rimfrost

Nye muligheter i 2016

Når vinteren legger seg over Buskerud og Telemark, kan nye prosjekt og tiltak utvikles i stall og stuer!
Søknadsfrist for 2016 er 1. april, forutsatt statlig overføring.

Fra Brimi-sæter.

Slik vil ungdommen satse i fjellet

De har en gård, de er i ferd med å overta eller vurderer flere yrkesmuligheter.
Ungdommen som vil satse i Fjellandbruket er en mangfoldig gruppe som ser muligheter og potensiale i gårdens ressurser.

Kalver.

Bli inspirert - knytt kontakter

Satsingen "Fjellandbruket i Telemark og Buskerud" inviterer til seminar torsdag 26. november på Lampeland Hotell i Numedal. Vi ønsker å samle unge som vil satse på landbruk i fjellregionen. Ved et forestående generasjonsskifte er begge generasjoner velkomne!

Gard i fjellet.

Ungdom som vil satse

Det er mange gode eksempel på unge som satser på gårdsbruket, og ressursene omkring. Omkring 20 % av midlene både i 2014 og 2015 gikk til investeringer i forbindelse med generasjonsskifte.

Lokalmaten fra Raundalen i Øyfjell i Vinje selger og etterspørselen er stor. Både gården og aktiv støyling er viktig del av grunnlaget for geitebruket i Øvre Telemark.

Fjellandbruket får oppmerksomhet

Mange fjellbønder realiserer og gjennomfører viktige tiltak med hjelp fra Fjellandbruket.

Geiter i fjellet.

Økt fokus på Fjellandbruket

Det er stor interesse og oppmerksomhet omkring fjellandbruksprosjektet om dagen.

Sau på beite.

Landskapet sine viktigaste sesongmedarbeidarar er på plass!

Send ein takk opp i lia eller inn i fjellsida til dei tusenar av beitedyr som er på jobb når andre nyt ferie og fridagar! Denne gjengen er det verdt å satse på, dei har høg arbeidsmoral, er effektive og målretta. Og; dei oppnår resultat!

Nytt domenenavn

Fjellandbruket har nå fått domenenavnet: fjellandbruket.no