Artikkelarkiv

Verdiene av seterdrift i fjellområdene

Anne Guro Hommo fra Øyfjell i Vinje, er student ved Universitetet i Oslo og har skrevet en oppgave om verdiene ved setring. Oppgaven er basert på dybde-intervjuer.

Håvardsrud seterliv.

Fagtur for bønder i Buskerud og Telemark "Noko attåt garden - nye idear i fjellandbruket"

Vi har gleden av å invitere til Fjellandbrukssamling 7.-8. september, denne gangen med overnatting og en rundtur i Tinn og Hjartdal i Telemark.

Selstali seter.

Fagsamling i Fjellandbruket

Er du ung bonde, i overtaking eller på ein eller annan måte vurderer "noko attåt garden", så håper vi samlinga er interessant for deg.

To kalver, Selstali seter.

Vegen går vidare i fjellandbruket

Fjellandbrukssatsinga har pågått i perioden 2014 - 2016 med årlege overføringar over jordbruksoppgjeret. Til saman har det vorte overført 6 millionar kroner til tiltak i fjellkommunane i Buskerud og Telemark. Satsinga er dermed avslutta med moglegheit for å søke økonomisk støtte.

Fjellandbrukssatsinga 2014-2016 – oppsummering etter tre år

Satsinga har vært en suksess – skal vi tro på tilbakemeldinga fra  organisasjonene i næringa, reiselivet, søkere og kommunene.

Geit på stølen.

Hvilke verdier har stølsdrift for bonden, for landskapet og for reiselivet?

I sin masteroppgave vil Anne Guro Hommo gjøre en verdisettingsstudie av seterdrift i Fjellandbruket. "Det jeg ønsker å finne ut med denne oppgaven er om seterdrift også kan være økonomisk lønnsomt for bonden, for nærmiljøet og eventuelt for samfunnet", sier Anne Guro.

En smak av suksess

Inspirasjonsseminar med fokus på nye muligheter i landbruket.

Nysgjerrige og tillitsfulle geiter.

Frisk fjelluft gav klare tanker hos bøndene

Nye ideer og nye kontakter var noe av det de unge bøndene fra Telemark og Buskerud fikk med seg hjem etter en frisk fjelltur i Buskerud. To dager, 29.-30. august, var 40 deltakere samlet i øvre Hallingdal på studietur i Fjellandbruket.

Yngste familiemedlem sammen med noen av dyrene med "særs fin ull". De er ikke bare gode beitere, fine å se på, men også veldig glad i mye klapp og godt stell, og det vises på ulla, sier ekspertene.

Fjellandbruket - frå ull til gull

Om ull er gull vitast ei, men om vårulla på sauen kan utnyttast betre og gje attraktive produkt på marknaden, vil Turid Ree Bjørnerud jobbe vidare med. I desse dagar får ho og dei andre søkarane svar på årets midlar i Fjellandbruket.

Bli med på studietur i fjellandbruk

Bli med på studietur i fjellandbruk. Bli inspirert og bli kjent med andre fjellbønder!