Aktuelt

RSS

Verdiene av seterdrift i fjellområdene

Anne Guro Hommo fra Øyfjell i Vinje, er student ved Universitetet i Oslo og har skrevet en oppgave om verdiene ved setring. Oppgaven er basert på dybde-intervjuer.

Les mer

Håvardsrud seterliv.

Fagtur for bønder i Buskerud og Telemark "Noko attåt garden - nye idear i fjellandbruket"

Vi har gleden av å invitere til Fjellandbrukssamling 7.-8. september, denne gangen med overnatting og en rundtur i Tinn og Hjartdal i Telemark.

Les mer

Selstali seter.

Fagsamling i Fjellandbruket

Er du ung bonde, i overtaking eller på ein eller annan måte vurderer "noko attåt garden", så håper vi samlinga er interessant for deg.

Les mer

To kalver, Selstali seter.

Vegen går vidare i fjellandbruket

Fjellandbrukssatsinga har pågått i perioden 2014 - 2016 med årlege overføringar over jordbruksoppgjeret. Til saman har det vorte overført 6 millionar kroner til tiltak i fjellkommunane i Buskerud og Telemark. Satsinga er dermed avslutta med moglegheit for å søke økonomisk støtte.

Les mer

Fjellandbrukssatsinga 2014-2016 – oppsummering etter tre år

Satsinga har vært en suksess – skal vi tro på tilbakemeldinga fra  organisasjonene i næringa, reiselivet, søkere og kommunene.

Les mer

Gå til «Nyheter»