Aktuelt

Fagsamling i Fjellandbruket

Er du ung bonde, i overtaking eller på ein eller annan måte vurderer "noko attåt garden", så håper vi samlinga er interessant for deg.

Les mer

To kalver, Selstali seter.

Vegen går vidare i fjellandbruket

Fjellandbrukssatsinga har pågått i perioden 2014 - 2016 med årlege overføringar over jordbruksoppgjeret. Til saman har det vorte overført 6 millionar kroner til tiltak i fjellkommunane i Buskerud og Telemark. Satsinga er dermed avslutta med moglegheit for å søke økonomisk støtte.

Les mer

Fjellandbrukssatsinga 2014-2016 – oppsummering etter tre år

Satsinga har vært en suksess – skal vi tro på tilbakemeldinga fra  organisasjonene i næringa, reiselivet, søkere og kommunene.

Les mer

Geit på stølen.

Hvilke verdier har stølsdrift for bonden, for landskapet og for reiselivet?

I sin masteroppgave vil Anne Guro Hommo gjøre en verdisettingsstudie av seterdrift i Fjellandbruket. "Det jeg ønsker å finne ut med denne oppgaven er om seterdrift også kan være økonomisk lønnsomt for bonden, for nærmiljøet og eventuelt for samfunnet", sier Anne Guro.

Les mer

En smak av suksess

Inspirasjonsseminar med fokus på nye muligheter i landbruket.

Les mer

Gå til «Nyheter»